Страница: 1 2 ()

Siz bu kurs orqali algoritm tushunchasi, ularning xossalari, algorimlarni qurish va tahlil qilish, optimallashtirish kabi ko'nikmalar olish imkoniga ega bo'lasiz.

Siz bu kursda diskret matematikaning asosiy tushuncha va terminlarini o'rganasiz.

Bu kursda siz modellashtirish masalalarini yechishda qo'llaniladigan sonli usullar, ularning qo'lanilish sohalari, bu usullar algoritmlari asosida dasturiy ta'minot yaratish asoslari, hamda olgan bilimlarni amaliyotga qo'llash imkoniyatiga ega bo'lasiz.

Страница: 1 2 ()