Mazkur kurs "3D modellashtirish va raqamli animatsiya" fanining "Raqamli animatsiya" bo'limiga oid materiallarni o'zida qamragan. Personaj yoki ob'yektning uch o'lchovli modelini yaratib, so'ngra unga animatsiya tamoyillarini qo'llagan xolda harakat berishda mazkur kursning o'rni beqiyos.