1

Умумий физика курси кузги семестрида маъруза машғулоти 36 соат, амалий машғулот 36 соат, лаборатория машғулоти 36 соат ва 72 соат мустақил таълимга ажратилган.

Умуммий физика курсининг кузги семестрида Механика, Электр ва Магнетизм,Механик тебранишлар мавзулари утилади.

Курсни ўзлаштириш учун талабалардан математик анализ ва геометриянинг бошланғич билмларга эга бўлишлари талаб қилинади.