"Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish" fanini o‘ rganishdan maqsad: talabalarda Aloqa, axborotlashtirish va  telekommunikasiya texnologiyalari sohasida telekommunikasiya xizmatlarini ko‘ rsatish bilan bog’liq bo‘ lgan metrologik ta'minot, sohaga ISO 9000:2000 standartlari asosida sifat menejmenti tizimini joriy qilish, standartlashtirish ishlari va sertifikatlashtirish muolajalari bo‘ yicha masalalar bilan shug’ullanish, hamda me'yoriy-texnik hujjatlar va soha standartlari bilan ishlash borasida etarli bilim va malakalarni hosil qilishdir. Asosiy vazifasi esa talabalarga uzluksiz ta'lim tizimida "Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish" asoslari bo‘ yicha mukammal bilim berishdir.

Таълим мақсади давр билан, ижтимоий ҳаёт билан узвий боғлиқ. Фан аккумуляторларнинг келиб чиқиш тарихи, унинг тузилиши, ишлаш принципи, қўллаш соҳалари, ишлаб чиқаришдаги ўрни ва шу билан биргаликда телекоммуникация ва телевидениянинг турли хил тизимларида аккумуляторларнинг қўллаш ва тадбиқ қилиш асослари, кимёвий ток манбалари саналган аккумулятор батареяларини тадқиқ қилиш ва ишлаб чиқаришни ўрганади. Ўқув жараёнида талабалар аккумуляторларни ҳисоблаш, лойиҳалаш ва ишлатиш бўйича назарий ҳамда амалий билимларни олади.

Таълим мақсади давр билан, ижтимоий ҳаёт билан узвий боғлиқ. Фан аккумуляторларнинг келиб чиқиш тарихи, унинг тузилиши, ишлаш принципи, қўллаш соҳалари, ишлаб чиқаришдаги ўрни ва шу билан биргаликда телекоммуникация ва телевидениянинг турли хил тизимларида аккумуляторларнинг қўллаш ва тадбиқ қилиш асослари, кимёвий ток манбалари саналган аккумулятор батареяларини тадқиқ қилиш ва ишлаб чиқаришни ўрганади. Ўқув жараёнида талабалар аккумуляторларни ҳисоблаш, лойиҳалаш ва ишлатиш бўйича назарий ҳамда амалий билимларни олади.