C/C++ dasturlash tilining asosiy konstruksiyalari, ma’lumotlar toifalari va tuzilmalarini qo’llash. C/C++ dasturlash tilida aniq algoritmlarini tadbiq etish. Tilning statik va dinamik imkoniyatlarni tadbiq etish. Obyektga yo’naltirilgan dasturlash asoslarini qo’llash. Dasturiy ishlanmalarni ishlab chiqarish jarayonini ta’minlash. Ma’lumotlarning dinamik informasion tuzilmasini tadbiq etish. Aniq loyihalarni ishlab chiqish va tadbiq etish. Dasturiy ishlanmalarni testlash va sozlash. Murakkab dasturiy tizimlarni tashkil etish. Natijalarni tahlil qilish.